Årsmöte 26 Mars 2017 | Sverigedemokraterna Skaraborg
Välkommen till Skaraborgs distrikt

Årsmöte 26 Mars 2017

Årsmöte 26 Mars 2017

Under gårdagen avlöpte ett mycket trivsamt årsmöte med ca 100 deltagare på Karlsholme i Mariestad.
Årsmötet startade 12:30 med en föreläsning av partiets skolpolitiske talesperson Stefan Jakobsson.
Årsmötet pågick mellan 13:30 och 16:00 och avslutades med en gemensam middagsbuffé!

Som mötesordförande valdes riksdagsledamot Stefan Jakobsson, vid sin sida valdes sverigedemokraternas kanslichef i västra götalandsregionen Matheus Enholm till sekreterare.

Partidistriktet har ökat från 646 till 727 medlemmar under året och idag finns det redan ca 70 godkända kandidater till de allmänna valen 2018 runt om i distriktets kommuner.
Några viktiga händelser från året är de uppstartade KO-konferenserna, där alla  kommunföreningsordförande samlas ett par tillfällen/år för att öka samverkan mellan de olika kommunföreningarna. Även den utbildningshelgen som under sommaren hölls i Karlsborg tillsammans med SD-kvinnor mellan västra lyfts fram som en av de största händelserna då det var första gången i partidistriktets historia något liknande anordnades.

Den nyvalda styrelsen, är densamma som valberedningen föreslagit och består av:

Ordförande: Hannyah Jörtoft, Vara
Vice ordförande: Jonas Eriksson, Skövde
2:e vice ordförande: Jerzy Kucier, Skövde

Ledamöter:
Carolina Fischer Fors, Essunga
Magnus Harjapää, Grästorp
Åse Nicklasson, Tibro
Christer Asplind, Mariestad
Peter Romlén, Falköping
Alvar Hansetun, Tibro

Suppleanter:
Marika Lund, Tidaholm
Marco Terenziani, Töreboda
Tommy Almgren, Falköping
Tresphore Mpundo, Vara
Thomas Dahlén, Mariestad

Revisorer:
Matheus Enholm
Zandra Pettersson

Revisorsuppleant:
Cecilia Gustafsson

Ombud till landsdagarna:
Hannyah Jörtoft
Jonas Eriksson
Jerzy Kucier
Magnus Harjapää
Åse Nicklasson

Ombudssuppleanter:
Carolina Fischer Fors
Peter Romlén

Valberedare:
Josef Fransson
Tobias Andersson
Johanna Johansson
Thomas Karlsson
Sebastian Zettersten