Årsmöteshandlingar | Sverigedemokraterna Skaraborg
Välkommen till Skaraborgs distrikt

Årsmöteshandlingar

Nu är det dags för sverigedemokraterna Skaraborgs årsmöte!

Första kallelsen med tid och plats har skickats ut via post till alla medlemmar.
Andra kallelsen med handlingarna har mailats ut till alla medlemmar med registrerad mail, övriga har fått en kallelse där vi hänvisar till handlingarna här på vår hemsida.

Dagordning – Dagordning

Verksamhetsberättelse – Bilaga1-verksamhet

Ekonomisk Berättelse

Revisionsberättelse – Bilaga3-revision

Resultaträkning – Bilaga4-resultat

Balansräkning – Bilaga5-Balans

Parlamentarisk berättelse – Bilaga6-parlament

Valberedningens förslag till ny styrelse – Bilaga7-valberedningens

Kommunföreningsordförandenas förslag till ny valberedning – Bilaga8-KOforslag

Motioner – Bilaga9-motioner

 

 

Önskar du fortsättningsvis få alla handlingar till din mail, var vänlig kontakta Skaraborg@sd.se med namn och medlemsnummer och lämna aktuell e-postadress.

Önskar du få alla handlingar hemskickade eller i handen på årsmötet kontakta Skaraborg@sd.se.