PRESSMEDDELANDE | Sverigedemokraterna Skaraborg
Välkommen till Skaraborgs distrikt

PRESSMEDDELANDE

Thomas Morell till Sverigedemokraterna

Den gångna veckan blev det klart att Thomas Morell lämnar moderata samlingspartiet för sverigedemokraterna och kommer att kandidera till riksdagen.

Thomas Morell är ett välkänt namn inom transportnäringen där han under lång tid varit en av frontfigurerna för kampen mot den olagliga trafiken.

Arbetet med att skapa schysta villkor för åkerinäringen har gjort Skaraborgaren och Tibrobon välkänd över hela landet.

Åtskilliga debatter, politikermöten, tidningsartiklar och inte minst eget deltagande i de protestaktioner som genomförts för en sund åkerinäring har varit naturliga arenor för Thomas i arbetet för att skapa en bransch som kan konkurrera på sunda villkor.

Åtskilliga är de möten jag haft med ministrar och alltid har det utlovats kraftfulla åtgärder för att komma åt de aktörer som fuskar. Lika besviken har man blivit varje gång som alla vackra löften landat platt till marken.

Trafikpolisen är i princip avvecklad, vilket lämnar fältet öppet för de som vill fuska. Det här får allvarliga konsekvenser för den sunda åkerinäringen och inte minst trafiksäkerheten, men också på samhället i stort.

Just frågan om lag och ordning inom transportnäringen har faktiskt en större inverkan på samhället i stort, säger Thomas Morell och utvecklar resonemanget.
De kriminella nätverk som agerar inom transportnäringen har också kopplingar till annan brottslig verksamhet. Här måste politiken agera kraftfullt för att förhindra att det skapas parallella strukturer i samhället.

Det är just dessa frågor jag brinner för och jag kommer att arbeta intensivt för att få en ändring till stånd säger Thomas Morell.
Sverigedemokraterna är det parti som tydligt och kraftfullt har agerat för schysta villkor och en sund marknad.

EU-parlamentarikern Peter Lundgren har varit otroligt aktiv i dessa frågor och han har lyft upp en rad ärenden på kommissionens bord.

Tillsammans kan Peter Lundgren och jag göra skillnad för en sundare transportmarknad, både här hemma och inom EU, säger Thomas.

Jag ser fram mot att få rulla igång valrörelsen och placera lag och ordning högt upp på agendan avslutar Thomas Morell

Med det sagt vill vi hälsa Thomas Morell varmt välkommen till sverigedemokraterna!

För frågor:
Hannyah Jörtoft, distriktsordförande SD Skaraborg, 0766-52 4383
Åse Nicklasson, ordförande SD Tibro, 070-950 26 51
Thomas Morell, 070-589 34 40
Peter Lundgren, EU-parlamentariker, 070-554 69 34