Distriktsstyrelse | Sverigedemokraterna Skaraborg
Välkommen till Skaraborgs distrikt

Distriktsstyrelse

Sverigedemokraterna Skaraborg

Sverigedemokraterna Skaraborg bildades 2009 med Josef Fransson som ordförande.
Distriktet omfattar femton kommuner och är en av fem valkretsar i Västra Götalandsregionen.

Distriktens uppgifter är att:
-Initiera och stödja lokala arbetsgrupper, kommun- och kretsföreningar.
-Fylla kommun- eller kretsföreningsmålen i kommuner där lokala arbetsgrupper, kommun- eller kretsföreningar saknas.
-Stödja landstingsfullmäktigegruppen/grupperna.
-Förbereda och genomföra valkampanj.

Distriktet håller sitt ordinarie distriktsårsmöte inom perioden 1 mars till den 31 mars och till detta kallas alla medlemmar som är registerskrivna i distriktets område.
Inför distriktsårsmöte har varje medlem registerskriven i området och kommunföreningsårsmötena eller kretsföreningsårsmötena motions- och nomineringsrätt. År med ordinarie val till riksdagen finns ingen motionsrätt till distriktsårsmöte, dock kan framställan från distriktsstyrelse göras.

Distriktsstyrelsen 2019-2021

 

Ordförande

Josef Fransson Skövde

Vice Ordförande

Åse Nicklasson Tibro

Andre vice ordförande

Jonas Eriksson Skövde

Sekreterare

Jonas Eriksson Skövde

Kassör

Jonas Larsson Falköping

 

 

Ledamöter

Jonas Larsson Falköping

Ove Berlin Skara

David Lundin, Lidköping

Nina Terenziani Töreboda

Agneta Adrian Johansson Götene

Carolina Fischer Fors Essunga

 

Ersättare:

  1. Elin Härling Vara
  2. Oscar Tärnström Skara
  3. Cristopher Munch, Falköping
  4. Christina Milton Hjo
  5. Josefine Nordström Lidköping
  6. Linda Fridlund Grästorp
  7. Emily Silvander Mariestad

Landsdagarombud

landsdagarombud är:
Hannyah Jörtoft
Jonas Eriksson
Jerzy Kuzier
Magnus Harjapää
Åse Nicklasson
ers Carolina Fischer Fors
ers Peter Romlén

Valberedningen

Valberedare är:
Hannyah Jörtoft, Vara
Johanna Johansson, Falköping
Matheus Enholm, Munkedal
Thomas Karlsson, Hjo
Mikael Vallin, Skara
Oscar Ternström, Skara
Marco Terenziani, Töreboda

Revisorerna

Revisorer är:
Andreas Exnér, Borås
Kenneth Källström, Skövde
ers Zandra Pettersson Alingsås
ers Hans Eldblom, Skövde