Varför är inte utvisning vid grov och upprepad brottslighet standard? | Sverigedemokraterna Skaraborg
Välkommen till Skaraborgs distrikt

Varför är inte utvisning vid grov och upprepad brottslighet standard?

Det är för oss i Sverigedemokraterna uppenbart att grova brott mot person, så som misshandel, rån och våldtäkt ger alldeles för låg påföljd. Vi vill därför ta bort tvåtredjedelsfrigivningen och ungdomsrabatten för personer över 18 år. Utöver detta är det uppenbart att den våg av våldtäktsanmälningar som svämmat över Sverige inte bara handlar om större anmälningsbenägenhet, utan att sexualbrotten ökat markant. Vidare så kan vi med fog säga att detta har en direkt koppling till sentida invandring från Mellanöstern och Nordafrika. Begår man denna typ av brott har man förbrukat sin rätt att få stanna i Sverige, oavsett vilket skäl man haft när man kommit hit. Dessa borde utvisas utan pardon. Tyvärr ser det inte ut så idag.

Bland utländska medborgare som var folkbokförda i Sverige när brottet begicks:

  • Endast 20 % som döms för våldtäkts döms till utvisning
  • Bara 17 % som döms för grov våldtäkt mot barn döms till utvisning
  • Endast 7 % som döms för grov kvinnofridskränkning samt dråp döms till utvisning
  • Bara 40 % som döms för mord döms till utvisning
* Siffrorna är baserade på Brås rapport om utvisningsärenden på grund av brott 2000-2014.

Nu har det dessutom kommit rykande färska siffror som ger en bild av vilka som begår överfallsvåldtäkter i Sverige. Siffrorna är baserade på fällande domar i svenska tingsrätter.

  • 85 % av de som dömdes för överfallsvåldtäkt var födda utanför Sverige.
  • Av dessa var nästan 9 av 10, 88 %, födda i Mellanöstern eller Afrika. 
* Siffrorna är baserade på domar (2012-2017) sammanställda av Uppdrag Granskning